dobrodosli na druzenjeSvetu poznati korenicaniKnjiževnost KorenicanaZanimacija - rebusi o Korenici i Korenicanima 20-og vekaPripovjedanja starih KorenicanaStari zanatiLicki specijalitetiLicke pjesmefotografije Korenice i okoline

 

Poznati Koreničani, dobrovoljci -
učesnici I svetskog rata
i proboja Solunskog fronta...

Pišite nam...
 

Poštovani posetioci, na našim stranicama trenutno možete videti deo spiska Koreničana-Solunskih dobrovoljaca čiji je broj preko 120. Drugi deo spiska se trenutno prilagođava internet prezentaciji.

Pozivamo sve koji su na ovom spisku pronašli pretke da nam napišu kraću životnu priču tih ljudi Junaka, koji su u velikom broju pošli u zaštitu Srpstva, kako bismo je objavili i podelili sa ostalim posetiocima sajta.

Neka se zna i pamti!!!

 

 

Prezime i ime

Selo, broj dobrovoljackog uverenja

Nagrada za zasluge / Opis

1

Arsenovic R. Radovan

Dobio zemlju

2

Belic D. Marko

Dobio zemlju

3

Božanic Stojana Savan

Kompolje

Dobio zemlju

4

Božanic Savana Stojan

Kompolje, dobrovoljacko uverenje 13825/33

Dobio zemlju u Senti 9 jutara

5

Vujcic Bude Mile

Rudanovac, dobrovoljacko uverenje 4024/32

Dobio zemlju

6

Vukadinovic Nikole Bude

Kompolje, dobrovoljacko uverenje 16303/32

Dobio zemlju u Banatskom Karadordevu 8 jutara

7

Vukadinovic Pavla Milan

Kompolje, dobrovoljacko uverenje 18697/30

Dobio zemlju u temerinu 8 jutara

8

Vukadinovic Vuje Milan

Roden 6.4.1894

Dobio zemlju

9

Dajic Nikole Bude

Šeganovac, dobrovoljacko uverenje 12238/33

Dobio zemlju u conoplji 8 jutara

10

Delic S. Đorde

Bjelopolje

Dobio zemlju

11

Dmitrašinovic Mile Mico

Vranovaca, dobrovoljacko uverenje 4543/32

Dobio zemlju

12

Drakulic Spasoja Milan

Gradina, , dobrovoljacko uverenje2233/29

Dobio zemlju u Riotici 8 jutara

13

Drakulic Vuje Mile

Vrelo

Dobio zemlju

14

Drakulic M. Mihajlo

Vrelo, dobrovoljacko uverenje 47900/326/40

Dobio obveznice

15

Drakulic M. Mihajlo

Vrelo

Dobio zemlju

16

Đeric Bože Dane

Kompolje, roden 1884

Dobio zemlju

17

Đeric Bude Dane

Homoljac

18

Đeric Mane Bude

Mihaljevac, rod. 1885, dobrovoljacko uverenje 475/37

Dobio zemlju u Vojvoda Stepa 8 jutara

19

Đeric Mile Milan

Homoljac, roden 1889 , dobrovoljacko uverenje 2945/30

Dobio zemlju u Banatskom Karadordevu 9 jutara

20

Đeric Mile Spase

Kalebovac

Dobio zemlju u Vojvoda Stepa 8 jutara

21

Đeric Proke Đuro

Homoljac, roden 1875

22

Ivaniševic Bude Stevan

Klašnica , dobrovoljacko uverenje 6940/37

Dobio zemlju u Riotici 8 jutara

23

Kovacevic Joce Ignjatije

Dobio zemlju

24

Kosanovic P. Branko

Vranovaca, dobrovoljacko uverenje62005/9896/40

Dobio obveznice

25

Kosanovic Jove Stevo

Vranovaca

Dobio zemlju

26

Krga Mihajla Stojan

Homoljac

Dobio zemlju

27

Keca Steve Vujo

Ponor

Dobio zemlju

28

Lalic Milana Ljubomir

Kompolje, dobrovoljacko uverenje 4712/30

Dobio zemlju u Rusom selu 9 jutara

29

Lalic Proke Mico

Kompolje, dobrovoljacko uverenje 6047/37

Dobio zemlju u Subotici 9 jutara

30

Lalic Somila Simo

Kompolje, dobrovoljacko uverenje 14745/31

Dobio zemlju u Vojvoda Stepa 8 jutara

31

Lalic P. Mica

Dobio zemlju

32

Lukic Mile Ilija

Krbavica, dobrovoljacko uverenje 5592/37

Dobio zemlju u Banatskom Karadordevu, bio u odredu Vojvode Vuka

33

Mašic Stevana Dušan

Jošan, dobrovoljacko uverenje 22508/30

Dobio zemlju u Subotici 8 jutara

34

Orelj Nikola

Dobio zemlju u Senti 8 jutara

35

Orlic Budimira Milan

Kalebovac

Dobio zemlu

36

Panjkovic Stevana Nikola

Krbavica

Dobio zemlju

37

Pejinovic Petra Đuro

Bjelopolje, dobrovoljacko uverenje 9957/31

Dobio zemlju u riotici 8 jutara

38

Petricic Jovana Stevan

Mihaljevac, dobrovoljacko uverenje122268

Dobio zemlju u Vojvoda Stepa 8 jutara

39

Prica Stevana Nikola

Krbavica, rod.25.12.1895, dobrovoljacko uverenje 6898/33

Dobio zemlju u osjeku

40

Prica Steve Nikoa

Krbavica

Dobio zemlju

41

Prica Proke Milan

Vrpile, dobrovoljacko uverenje 8539/39

Dobio zemlju

42

Radeka Nikole Rade

Mihaljevac, dobrovoljacko uverenje 42747/30

Dobio zemlju u Subotici 9 jutara

43

Šorak Tanasija Spasoje

Mihaljevac

Dobio zemlju

44

Bubalo Stevana Mitar

Licko Petrovo selo

45

Vlaisavljevic Stevo

Bunic

46

Prica Marka Sava- desetar

Licko Petrovo selo

47

Glumac Mane Proko

Vrelo

48

Šuput Bude Ilija

Šeganovac

Dobio zemlju u Prigrevici gde mu i danas žive potomci

49

Grubic Laze Aleksa

Vaganac – Licko Petrovo selo

50

Šorak Mirka Branko

Željava – Licko Petrovo selo

51

Vujcic Bude Mile

Rudanovac

52

Vlaisavljevic Bože Rade

Željava

53

Ivaniševic Rade Jovo

Vedašic

54

Dmitrašinovic Mile Mico

Trnavac

55

Žigic Đuro

56

Balac Dane Cvojo

Licko Petrovo selo

57

Vujcic Mile Milan

Rudanovac

58

Hrnjak Rade Vasilj

Željava

59

Orlic Milan

Licko Petrovo selo

60

Varda Sime Dane

Željava

61

Biga Zaharija Petar

Plitvicka Jezera

62

Drakulic Petra Mile

Željava

63

Studen Petra Uroš

Željava

64

Studen Nikole Vujo

Željava

65

Kuga Dane Pajo

Željava

66

Dejanovic J. Dane

Vaganac

67

Puzic Rade Danilo

Vaganac

68

Zaklan Mile Petar

Bunic

69

Babic Vojina Petar

Licko Petrovo selo

70

Kuga Petra Milan

Licko Petrovo selo

71

Bubalo Ilije Rade

Resetov

72

Balac Nikole Dane

Resetov

73

Nakarada Vuje Svetozar

Licko Petrovo selo

74

Petricic Bude Ilija

Mihaljevac

75

Drakulic Stanka Milan

Vrelo

76

Ivaškovic Frane Marko

Rastovaca – Plitvicka jezera

77

Prica Proke Milan

Vrelo

78

Pribic Jovana Rade

Željava

79

Svilar Dane Rade

Pecani

80

Stankovic Miloša Pavle

Krbavica, dobrovoljacko uverenje 163/33

Dobio zemlju u Staroj Kanjiži 8 jutara

81

Šuput Save Dane

Krst - Gradina 1894 Krst - 1958 Apatin

Dobio zemlju u Ridjici-Rastini, prodao je nakon nekoliko godina i vratio se u Korenicu gde je kupio kuću i zemlju.

82

Vlaisavljević Ilija - Papo

Mihaljevac 1892 - 1973

Dobrovoljac iz Amerike. Dobio zemlju u Banatskom Karadjordjevu. Po njemu se zove lovacko društvo u B.Karadordevu zove jer ga je on osnovao.  B. Karadordevo je i osnovano kao selo 1920. od solunskih dobrovoljaca

83

Orlić Jovan

 

dobio 8 jutara zemlje u Rastini pored Sombora

Djević Bude Savo

Frkašić

Solunski Borac i nosilac Karadordeve Zvezde sa macevima
nakon kolonizacije živeo je u Backoj u selu Rastina a kasnije u Somboru gde je 08.01.1963. godine preminuo

       

 

dobrodosli na druzenjeSvetu poznati korenicaniKnjiževnost KorenicanaZanimacija - rebusi o Korenici i Korenicanima 20-og vekaPripovjedanja starih KorenicanaStari zanatiLicki specijalitetiLicke pjesmefotografije Korenice i okoline
strukturcom